Chefen for Hjemmeværnet om national specialenhed (SSR)

Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jens Garly i samtale med chefen for Frømandskorpset, kommandørkaptajn Jens Birkebæk Bach. Yderst tv. ses oberst og vicechef Poul Ebstrup fra Specialoperationskommandoen. Foto: Daniel Mathiasen

Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jens Garly, fremhævede SSRs særlige kvaliteter, da Hjemmeværnets landsdækkende specialenhed blev fejret i anledningen af enhedens 60-års jubilæum.

29-06-2019Udgivet af Hjemmeværnskommandoen den 25-06-2019.

Af Lars Fløe, Landsdelsregion Øst.

De fleste ved, hvad der kræves af fysisk og mental styrke samt militær uddannelse for at blive jægersoldat.

De færreste ved nok, at Hjemmeværnet råder over en landsdækkende specialenhed, der består af særligt udvalgte soldater med en uddannelse. der betyder, at SSR – Særlig Støtte og Rekognoscering – kan samarbejde med specialenheder fra Danmark og udlandet. Men soldaterne i SSR er frivillige soldater, der løser deres opgaver ved siden af job, uddannelse og familieliv.

SSR er Hjemmeværnets nationale specialenhed, der støtter Forsvarets nationale og internationale opgaver herunder også specialoperationsstyrker, som Jægerkorpset og Frømandskorpset. Sådan har det altid været i de 60 år, enheden har eksisteret, og i sidste uge blev soldaterne fejret på Høvelte Kaserne i Allerød, hvor enheden har hjemsted.

Toppræstationer

Chefen for Hjemmeværnet, generalmajor Jens Garly, pegede i sin tale på det unikke i, at soldaterne fra SSR kan levere toppræstationer til støtte for specialoperationsstyrker. Til trods for at alle soldater er frivillige.

”Det kræver en særlig uddannelse, en særlig holdning at holde ved og levere de resultater, som I er i stand til. Det har I gjort igennem alle årene. Derfor må vi sige, at det er en speciel dag for en speciel enhed,” sagde Jens Garly.

Særligt bånd

Kommandørkaptajn Jens Birkebæk Bach, chef for Frømandskorpset, havde i sin tale fokus på det særlige bånd, der opstår mellem specialenheder.

”Vi har igennem årene lært jer at kende som dedikerede og dygtige soldater. I er en enhed, som har bevist jeres værd – både operationelt og gennem jeres stabsarbejde. Det er jo sådan, der opstår et særligt bånd mellem de forskellige enheder, så derfor kan jeg kun sige velkommen til,” lød det fra Jens Birkebæk Bach.

Seks nye soldater

Når SSR støtter Forsvarets specialoperationsstyrker og løser opgaver nationalt såvel som internationalt, så stiller det store krav til den enkelte patruljesoldat i SSR. Det er langt fra alle, der har evnen og viljestyrken. I jubilæumsåret har enheden oplevet et rekordoptag på seks soldater, der alle har gennemført et langt og krævende optagelsesforløb.

Chefen for SSR Morten Rask tv. i samtale med oberst Poul Ebstrup (Vicechef SOKOM). 
Foto: Daniel Mathiasen


”Frivillighed er Hjemmeværnets DNA. Derfor glæder jeg mig over, at vi fortsat kan rekruttere nye soldater, som prioriterer tjenesten i SSR på helt samme vilkår som kollegerne i andre enheder i Hjemmeværnet,” siger kaptajn Morten Rask, chef for SSR.

Soldaterne rekrutteres fra Hjemmeværnets egne enheder. Næste optagelse bliver med start i januar 2020 og strækker sig frem til april 2020.

Fakta om SSR

SSR er Hjemmeværnets nationale specialenhed inden for rekognoscering og patruljetjeneste og er placeret på Høvelte Kaserne og ved Århus.

Enheden støtter løbende løsningen af Forsvarets nationale og internationale opgaveløsning, herunder støtte til Forsvarets specialoperationsstyrker med patruljer og stabspersonel blandt andet på Øvelse Night Hawk.

Soldater fra SSR har siden 2006 løbende været afgivet til støtte for løsning af Forsvaret internationale opgaver i blandt andet Irak og Afghanistan. I 2006 var SSR-soldater de første frivillige soldater fra Hjemmeværnet, der blev anvendt til løsningen af Forsvarets internationale opgave i Irak, hvor de indgik i en krævende protection team mission.

Læs mere om SSR