Uddannelsesdeling

Såfremt du ønsker at søge optagelse i SSR og ønsker de bedste træningsvilkår, er der i SSR oprettet uddannelsesdelinger, hvor indholdet i uddannelsen er med fokus mod SSR optagelsesforløb.

SSR har oprettet delinger med placering på Flyvestation Skalstrup på Sjælland og Brabrand Vest for Århus.

Ønsker du at komme i betragtning til uddannelsesdelingerne, gennemfører SSR fysisk test den første Lørdag i en måned. Indholdet i fortesten omhandler løb og muskeltest, for at teste kandidatens grundform og trænbarhed. Der afholdes fortest på Sjælland og Jylland.

Gennemføres testen med tilfredsstillende resultat, kan man indtræde i uddannelsesdelingen, hvor det efterfølgende kræves overflytning fra egen enhed til SSR, for at kunne fortsætte det videre træningsforløb.

Et træningsforløb i SSR uddannelsesdelinger, afsluttes ved næstkommende optagelsesforløb, hvor der forventes deltagelse af personel fra delingerne.

Krav for deltagelse i SSR fortest til uddannelsesdeling:

• Du skal være medlem af Hjemmeværnet for at kunne gennemføre SSR fortest. Dette gælder også for fastansat personel i Forsvaret.

• Det kræver ingen militær baggrund at indtræde i uddannelsesdelingen, men inden opstart på SSR optagelsesforløb, skal du som minimum have gennemført Hjemmeværnets lovpligtige uddannelse (LPU 1-4).

• Træningerne afvikles hver Onsdag fra kl. 19.00.

• Deltagelse på fortest skal meldes til SSR via info@ssr.dk.

Mere info:

Ønskes der yderligere info, kan SSR kontaktes på: 70 22 65 04 / info@ssr.dk